Německo-geografie

11. května 2008 v 12:10 |  NĚMECKO
Spolková republika Německo (SRN, do r. 1990 též nazývána "Spolková republika Německa, SRN", "Německá spolková republika, NSR", západní Německo) je federace 16 spolkových zemí ležící ve střední Evropě.
Německo hraničí s Nizozemskem (577 km), Belgií (167 km) a Lucemburskem (138 km) na západě, s Francií (451 km) na jihozápadě, se Švýcarskem (334 km) a Rakouskem (784 km) na jihu, s Českem (810 km) a Polskem (456 km) na východě a s Dánskem (68 km) na severu.
Ze severovýchodu má Německo přístup k Baltskému moři, ze severozápadu k Severnímu moři. Celková délka pobřeží je 2389 km.
Německo je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

Geografie Německa

Fyzická mapa Německa
 • Nejníže položené místo: Neuendorf bei Wilster −3,54 m n. m.
 • Nejvýše položené místo: Zugspitze 2962 m n. m.
Německo se člení na tři hlavní přírodní oblasti.....wikipedia.cz
 • Dějiny
Po 2. světové válce bylo Německo rozděleno do čtyř okupačních zón, sovětské, americké, britské a francouzské. Hlavní město Berlín bylo rozděleno do čtyř sektorů. Každá z okupačních mocností uskutečňovala ve své okupační zóně (a sektoru) vlastní představy, jak naložit s poraženým Německem. Území na východ od Odry a Nisy předal Sovětský svaz pod správu Polsku, což USA, Spojené království a Francie uznaly až dodatečně. Pro tento okamžik v dějinách Německa se vžil termín "nultá hodina". Spor mezi Spojenými státy, Velkou Británií a Francií na jedné straně a Sovětským svazem na straně druhé o provedení měnové reformy ze staré říšské marky na marku novou, jež nakonec proběhla odděleně v západních okupačních zónách a zóně sovětské, urychlil vznik dvou německých států - Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky. Dne 23. května 1949 vyhlásil v západních okupačních zónách předseda Parlamentní rady Konrad Adenauer Základní zákon (Grundgesetz), který vstoupil v platnost jako ústava Spolkové republiky Německo. Aby zůstala otázka sjednocení Německa nadále otevřená, nepoužilo se termínu "ústava". To mělo podtrhnout provizorní charakter tohoto státoprávního útvaru.
Německá demokratická republika vznikla na území sovětské okupační zóny 7. října 1949 a do roku 1960 byl jejím prezidentem Wilhelm Pieck.
Spolková republika Německo směřovala svou zahraniční politikou k integraci do západního spojeneckého a hospodářského systému. V roce 1955 získala Spolková republika Německo postavení suverénního státu a stala se členem Severoatlantické aliance (NATO) a Západoevropské unie. Některé podmínky vítězných mocností, které omezovaly německou suverenitu a vyplývaly z Pařížské smlouvy (23. října 1954), byly zrušeny až 3. října 1990.
Hospodářský rozvoj a vývoj sociálně-tržního hospodářství probíhaly v průběhu padesátých let velice úspěšně. V roce 1961 byla postavena Berlínská zeď, která se stala symbolem rozdělení Německa.
Teprve nová "východní politika" (Ostpolitik), o kterou se zasloužil spolkový ministr zahraničí a pozdější kancléř Willy Brandt (SPD), vedla koncem šedesátých let a na počátku sedmdesátých k postupnému uvolňování napětí mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou. V následujícím období se normalizovaly vztahy se zeměmi východního bloku, s Československem 11. května 1973 Pražskou smlouvou. Oba německé státy byly v roce 1973 přijaty do OSN a v roce 1974 spolu navázaly diplomatické styky. Po nástupu Michaila Gorbačova a jeho politiky "glasnosti" byl odstartován proces rozpadu východního bloku - a německo-německého sjednocení.
Smlouvou z 1. července 1990 o vytvoření měnové, hospodářské a sociální unie mezi oběma německými státy byla splněna důležitá vnitřní podmínka pro znovusjednocení Německa. Dne 3. října 1990 přistoupila Německá demokratická republika k Spolkové republice Německo (podle odstavce 23 Základního zákona). Zahraničněpolitické podmínky znovusjednocení byly vyřešeny 12. září 1990 v Moskvě na konferenci "dva plus čtyři", na které se sešli ministři zahraničí Spojených států, Sovětského svazu, Velké Británie, Francie a obou Německých států. Na konferenci se Německo zavázalo respektovat německo-polskou hranici na Odře a Nise a od vítězných mocností obdrželo neomezenou státní suverenitu, s výjimkou vlastnictví a vývoje zbraní hromadného ničení.
Hospodářská obnova pěti nových spolkových zemí na východě Německa, které vznikly na území bývalé NDR, probíhá díky mohutné finanční pomoci západních spolkových zemí a EU.
Zahraničněpolitickou prioritou sjednoceného Německa zůstává pokračování procesu evropské integrace, spolupráce s mezinárodními organizacemi (včetně nasazení Bundeswehru při mírových misích) a snaha o stálé členství v Radě bezpečnosti OSN.
Mimo vnitropolitických problémů vyvolaných znovusjednocením se Německo potýká se stále se zvyšující nezaměstnaností, problematickým začleňováním přistěhovalců do společnosti a pravicovým extremismem. Německo je zakládajícím členem Evropské unie.

Politický systém

Podrobnější informace naleznete v článku Politický systém Německa.
Německo je federativní parlamentní zastupitelská demokratická republika. Je rozděleno na 16 spolkových zemí.

Ekonomika

Podrobnější informace naleznete v článku Ekonomika Německa.
 • HNP/obyv.: 28 153 € (2006)
 • HDP: 2 307,2 mld. € (2006)
 • HDP/obyv.: 28 012 € (2006)
HDP podle sektorů (2000):
 • zemědělství 1,3 %
 • průmysl 30,2 %
 • služby 68,5 %
Zaměstnanost podle sektorů (1999):
 • zemědělství 2,8 %
 • průmysl 33,4 %
 • služby 63,8%
Využití půdy:
 • lesy 31 %
 • orná půda 35 % (z toho 4 % zavlažováno)
 • ostatní 34 %
Po druhé světové válce se tři tradiční průmyslové oblasti (Horní Slezsko, Sasko, Porúří) staly součástí tří států, a proto měly odlišné podmínky pro svůj rozvoj. Horní Slezsko připadlo Polsku téměř celé, a tím bylo pro Německo ztraceno. Sasko se za dobu existence NDR stalo nejproblematičtější oblastí Evropy. Po válce bylo mnoho továren odvezeno do SSSR. Měl zde být vytvořen komplex závodů těžkého průmyslu, ač se tu těží pouze hnědé uhlí. Výroba se omezila a výsledkem je největší nezaměstnanost. V Porúří (Dortmund, Essen, Duisburg) byla ohromná naleziště černého uhlí. Dodnes se zde těží kamenné uhlí. Pro Německo je výhodnější uhlí dovážet. Přesto však zůstává spolu s USA na prvním místě ve světě v těžbě hnědého uhlí i v jeho spotřebě.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel činil k 30. listopadu 2005 82 459 178 obyvatel. Velkou část tvoří cizinci (resp. přistěhovalci), podle údajů Statistického úřadu z května 2006[1] tvoří největší skupinu migranti z Turecka (1 737 000), dále následují migranti z Itálie (535 000), Polska (362 000), Srbska a Černé Hory (317 000), Řecka (304 000), Chorvatska (228 000), Ruska (188 000) atd.; celkově žije v Německu 15,3 milionu přistěhovalců z jiných zemí, přičemž 7,3 milionu tvoří cizinci, 8 milionů pak již dostalo německé občanství. Procentuálně tvoří migranti značnou část obyvatel - 18,6 procen
wikipedia.cz
Spolková republika Německo
Bundesrepublik Deutschland
vlajka
znak
Hymna: 3. strofa písně Das Lied der Deutschen
Motto: Einigkeit und Recht und Freiheit
geografie
Hlavní město:Berlín
Rozloha:357 022,9 km² (61. na světě)
z toho 2,18 % vodní plochy
Nejvyšší bod:Zugspitze (2962 m n. m.)
Časové pásmo:+1
obyvatelstvo
Počet obyvatel:82 310 000 (14. na světě, 2006)
Hustota zalidnění:231 ob. / km² (35. na světě)
Jazyk:němčina
Náboženství:katolické, protestantské
státní útvar
Státní zřízení:federace
Vznik:23. května 1949 (vyhlášení na základě Trizónie)
Prezident:Horst Köhler
Kancléřka:Angela Merkelová
Měna:euro (EUR)
HDP/obyv. (PPP):31 390 USD (23. na světě, 2006)
mezinárodní identifikace
MPZ:D
Telefonní předvolba:+ 49
Národní TLD:.de
Scary Child
Mapa Německa Mapa Německa
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama